Raz pod wozem, raz na wozie.

Temat: jaka EF% przy przeszczepie ??
...serca, skrajnie zaawansowana choroba niedokrwienna (potocznie wieńcówka), wady zastawkowe. Słowo „skrajna” może być jednak różnie interpretowane, dlatego przy kwalifikacji do przeszczepu serca bierze się pod uwagę kilka parametrów. Oznacza się minutowe zużycie tlenu. Rozpatruje się, jak często chory musi być hospitalizowany z powodu zaostrzenia niewydolności krążenia. Ocenia się skuteczność stosowanego leczenia. Frakcja wyrzutowa lewej komory jest także parametrem istotnym w procesie decyzyjnym (EF<20%) ale nigdy nie jest jedynym argumentem za.
Źródło: majchrzak.jawnet.pl/forum/viewtopic.php?t=376Temat: guz płuca prawego-Adeno ca.
...w płucu prawym-mogą mieć charakter cieni okrągłych.Obraz może wskazywać na progresję zmian naciekowych a ustąpienie zmian zapalnych,które wcześniej prawdopodobnie towarzyszyły zmianom w przebiegu choroby pierwotnej. Bardzo powiększyła się sylwetka serca-prawdopodobnie bardzo dużo ilość płynu w worku osierdziowym. USG/ECHO serca:(09.11.) Zastawki serca bez istotnych odchyleń. OCENA CZYNNOŚCI SKURCZOWEJ( odchylenia), FRAKCJA WYRZUTOWA: Hyperkinetyczne obie komory. INNE:bardzo duża ilosc płynu w worku osierdziowym otaczająca serce przed prawą komorą około38mm,zapadanie prawej komory jako wyraz tamponady.Wskazane odbarczenie serca. Na oddziale torakochirurgicznym wykonano perikardiocentezę-uzyskano około120ml płynu. USG SERCA:(12.11) Duża ilość płynu w worku osierdziowym otaczająca serce,przed prawą komorą warstwa max do 30mm...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=239


Temat: Pomozcie! Co mamy robic?
Ciekawe z tą glukozą.W kontekście śmierci Atkinsa nie słyszałem tej wersji.Wbrew potocznym wyobrażeniom pojedyncza kroplówka standardowa glukozy 5% czyli 500 ml może bezpośrednio zabić człowieka jedynie w dwóch sytuacjach klinicznych tj skrajnie zaawansowanej niewydolności krążenia z frakcją wyrzutową serca rzędu 20% lub mniej (w ewent.wariancie obrzęku płuc) i w krytycznym przewodnieniu u pacjenta z bezmoczem.W obu przypadkach konieczne byłoby zawrotne tempo wlewu ,zazwyczaj mało możliwe przy wkłuciu do żyły obwodowej.Ponadto objawy obu ww sytuacji są tak oczywiste że trudno to sobie wyobrazić.Ilość glukozy w takim wlewie jest nieistotna.
Źródło: dobradieta.pl/forum/viewtopic.php?t=13507


Temat: Słowniczek pojęć
RV to prawa komora serca (RV – ang. Right Ventricle) LV to lewa komora (Left Ventricle) FS (fractional shortening) – frakcja skracania (czyli tzw. kurczliwość serca, upraszczając oznacza mniej więcej siłę skurczu serca) IVS - przegroda międzykomorowa (jest też oczywiście IAS - przegroda międzyprzedsionkowa) EF (enjection fraction) - frakcja wyrzutowa jest parametrem hemodynamicznym określającym jaki procent objętości krwi wypełniającej komorę serca jest wypompowywany w czasie skurczu Tyle udało mi się znaleźć
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=326


Temat: Tila - poza zastawkowe zwężenie aorty :-(
...wypełnione, symetryczne. Tony serca wyraźne wzmożone. Częstotliwość akcji serca i tętno 112/min. Brak wyczuwalnych niepokojących zmian jamy brzusznej Badanie echokardiograficzne: światło prawej komory: rozkurcz - 0,5cm przegroda międzykomorowa: rozkurcz - 0,7cm, skurcz - 1,1cm światło lewej komory: rozkurcz - 3,5cm, skurcz - 2,3cm wolna ściana lewej komory: rozkurcz - 1,0cm, skurcz - 1,6cm frakcja skracania - 35%, frakcja wyrzutowa - 72% aorta - 2,1cm, lewy przedsionek - 2,9cm;LA/Ao - 1,35 EPSS - 0,2cm przepływ przez t.płucną - 0,76 m/s; gradient ciśnienia - 2,3mmHg przepływ przez niedomykalność zastawki t.płucnej - 0,69m/s; gradient ciśnienia - 1,9mmHg przepływ przez aortę - 3,83 m/s;gradient ciśnienia - 58,7 mmHg Opis: Wyraźne zwężenie podzastawkowe aorty o umiarkowanym nasileniu. Obecnie brak wtórnych zmian, w tym...
Źródło: goldenretriever.fora.pl/a/a,6306.html


Temat: Moi Przyjaciele
Wczoraj Sówka miała zrobione echo serca . Diagnoza nie jest optymistyczna Oto opis : "W obrazie znaczne zmniejszenie wartości jamy lewej komory. Frakcja wyrzutowa i skracanie ,zachowane.Pojemność minutowa upośledzona.Wartość przepływu przez zastawkę dwudzielną ( mitralną ) wskazuje na zwężenie i falę zwrotną. Cechy kardiomiopatii przerostowej.Blok serca" Jak niektórzy z Was wiedzą , po narkozie (sterylizacja) miałam z Sówką problemy. Wczoraj dowiedziałam się , że miałam też dużo szczęścia , że wybudziła się z narkozy i doszła do siebie.Wada serca jaką...
Źródło: klubciconia.avx.pl/forum/viewtopic.php?t=3477


Temat: Tabletka zamiast skalpela
...Pani profesor mówiła zeby zwracać uwagę na aortę, gdyz u nas w ED też zdarzają się tętniaki. Moje wyniki jeżeli dobrze patrzę to: w 2003 roku miałam 2,8 Ostatnie badanie miałam w 2004 r. AO - 3,1 Interesuje mnie jaki wynik jest już niebezpieczny? U mnie w echo wyszło - Zastawka płucna - fala zwrotna ślad Zastawka mitralna - wypadanie przedniego płatka, fala zwrotna (+) Przy pozostałych aortalnej i trójdzielnej pisze fala zwrotna (-) Frakcja wyrzutowa 66% nie wiem o co w tym chodzi? Poza tym wszystko w normie. Dziwi mnie tylko że każdy wynik jest inny, jak zapytałam reumatologa, to mi Pani doktor powiedziała, że zależy kto jak dokładnie robi hmmm Z góry dziekują za odpowiedź :)
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=1040


Temat: Cellulae valde suspectae carcinomatosae
...wydolności serca stosowanym w uzupełnieniu badania echokardiograficznego przed leczeniem i w jego trakcie może być stężenie natriuretycznego peptydu typu b (BNP, B−type natriuretic peptide) w surowicy, przy czym wartości tego testu w leczeniu trastuzumabem nie zweryfikowano dotychczas w prospektywnych badaniach klinicznych. Stosowanie trastuzumabu jest przeciwwskazane u chorych z udokumentowaną niewydolnością serca lub frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF) poniżej 55%, wysokim ryzy− kiem niekontrolowanych zaburzeń rytmu serca, dławicą piersiową wymagającą przyjmowania leków, klinicznie istotną wadą zastawkową, udokumentowanym zawałem przezściennym i niewystarczająco kontrolowanym nadciśnieniem. W trakcie leczenia należy monitorować czynność serca, powtarzając badania co 3 miesiące i po jego zakończeniu. W...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1493


Temat: PROSZĘ .........
...aorty zstępującej, zwłaszcza w trybie pilnym z powodu rozwarstwienia aorty. Do tej pory wykonano ponad 600 takich zabiegów, co stawia ośrodek krakowski na pierwszym miejscu w kraju i na poczesnym miejscu w Europie. Stale rozwijane i doskonalone są techniki chirurgii wieńcowej; opracowywane wskazania do trombendarterektomii niedrożnych tętnic wieńcowych. Codziennością stały się operacje pomostowania naczyń wieńcowych u chorych z niską frakcją wyrzutową lewej komory serca (poniżej 20 % ), zabiegi na bijącym sercu bez użycia krążenia pozaustrojowego, zabiegi z małego dostępu oraz alternatywne metody leczenia jak rewaskularyzacja laserowa nasierdziowa oraz endokawitarna przezskórna. Prowadzi się operacyjne leczenie pozawałowych tętniaków serca wg własnych wskazań i modyfikacji techniki plastyki lewej komory serca. Od 1996 r. do praktyki klinicznej wprowadzono...
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=1499


Temat: Badania Kliniczne w raku jajnika w Polsce
...≥ 9 g / dl. 2. Niewydolność wątroby: całkowity poziom bilirubiny <1,5 x GGN i aminotransferazy alaninowej (AlAT), aminotransferazy alaninowej (AspAT), gamma glutamylotranspeptydaza transferazy (GGT), fosfatazy alkalicznej i stężenia <2,5 x GGN. 3. Nerek: stężenie kreatyniny w surowicy ≤ 1,5 x GGN lub klirens kreatyniny ≥ 50 mL/min/1.73m ^ 2 osób z stężenie kreatyniny w surowicy powyżej 1,5 x GGN. 4. Serca: frakcja wyrzutowa lewej komory (LVEF) równej lub większej niż instytucjonalnych dolnej granicy normy. LVEF musi być podwyższony w ciągu 90 dni przed C1D1. • Przedmioty w wieku rozrodczym muszą: 1. Mieć negatywny test ciążowy w surowicy przed rozpoczęciem leczenia schematu 2. Praktyka skutecznej metody kontroli urodzeń (np. doustnie, przezskórnie lub wstrzykiwania środków antykoncepcyjnych, wewnątrzmacicznego...
Źródło: nowotwor.eu/viewtopic.php?t=627


Temat: Opis badań...
...rentgenowskiego (Dual Energy X-ray Absorptiometry) * DZM - dobowa zbiórka moczu E * EACA - kwas epsilon-aminokapronowy (acidum ε-aminocapronicum) * EBM - (ang.) praktyka medyczna oparta na wiarygodnych publikacjach naukowych (Evidence Based Medicine) * ECG - (ang.) elektrokardiogram (Electrocardiogram) * ECPW - endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna * EEG - elektroencefalogram * E - erytrocyt erytrocyty * EF - (ang.) frakcja wyrzutowa (Ejection Fraction) * EGF - (ang.) naskórkowy czynnik wzrostu (Epidermal Growth Factor) * EKG - elektrokardiogram * ELISA - (ang.) badanie ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) * EMC - (ang.) zapalenie mózgu i mięśnia sercowego(Encephalomyocarditis) * EMEA - (ang.) Europejska Agencja ds. Leków (European Medicines Agency) * EMF - (ang.) zwłóknienie endomiokardialne (Endomyocardial Fibrosis) * EMB -...
Źródło: uronef.pl/Forum/viewtopic.php?t=5821


Temat: Jakie badania ?
...tętniczych i żylnych w kończynach jeżeli lekarz widzi taką potrzebę. Badania te jednak muszą być umówione na dany termin. Staramy się je umówić tak aby wykonać je w trakcie kolejnej wizyty. 10. No i oczywiście biopsja do 3-go roku po przeszczepie obowiązkowa, a następnie w każdą rocznicę tak zwana do rozważenia, czyli wykonywana tylko wtedy kiedy pacjent zgłasza pogorszenie samopoczucia, wydolności lub i obrzęki oraz spadek EF ( frakcja wyrzutowa serca). Biopsja może być również wykonana wtedy kiedy chory nie zgłasza tych wszystkich objawów subiektywnych ale w UKG obserwuje się spadek EF poniżej 50% np. 40% Długo powstrzymywałam się od odpisania w tym temacie, ponieważ zauważyłam, że gdzie się odezwę to temat się kończy. Przynajmniej mam takie subiektywne obserwacje. Kochani ja nie jestem taka straszna. Stasiu kochany powiedź, że ja tylko czasami drę...
Źródło: majchrzak.jawnet.pl/forum/viewtopic.php?t=773


Temat: N-acetyl-cysteina jako srodek na kaca
...lat, lokalizacja zawału na ścianie przedniej, stosowanie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, czas powyżej 6 godzin od początku objawów do udrożnienia naczynia, objętość użytego kontrastu >300 ml) wśród pacjentów z każdej grupy. Indukowana kontrastem nefropatia wystąpiła u 66 (19%) z 352 pacjentów. Jej pojawienie się związane było z wyjściowo upośledzona funkcją nerek (klirens kreatyniny ≤60 ml/min) oraz obniżoną frakcją wyrzutową < 40%. Dla grupy kontrolnej, grupy ze standardową oraz z wysoką dawką N-ACC wskaźnik nefropatii indukowanej kontrastem wynosił odpowiednio: 33%, 15% i 8% (P<0,001). Gdy za kryterium jej pojawienia się przyjęto bezwzględny wzrost stężenia kreatyniny ≥ 0,5 mg/dl) częstość ta wynosiła odpowiednio 18%, 6% i 3% (P<0,001). Z analizy wielu zmiennych (w zależności dla wieku, płci, poziomu...
Źródło: forum.suple.us/viewtopic.php?t=52123


Temat: Caelyx (DOXIL)
...oceny korzyści wynikających z kontynuowania leczenia wobec ryzyka wystąpienia uszkodzenia mięśnia sercowego. U pacjentów z chorobami serca wymagającymi leczenia preparat Caelyx można stosować tylko wówczas, gdy oczekiwane korzyści przewyższają ryzyko dla pacjenta. Należy zachować ostrożność stosując preparat Caelyx u pacjentów z niewydolnością serca. Każdorazowo w przypadku podejrzewania kardiomiopatii, tj. kiedy frakcja wyrzutowa lewej komory jest zmniejszona w stosunku do wartości sprzed leczenia i(lub)
Źródło: nowotwor.eu/viewtopic.php?t=825


Temat: KELEBORN MY LOVEfromDRxTORKA TORRECILLA Nadpilickie Bestyjki
...akcji serca i tętno 160/min. Szmer sercowy maszynowy (lub skurczowo rozkurczowy) słyszalny nad prawą i lewą stroną klatki piersiowej. Powiększona wątroba. BADANIE ECHOKARDIOGRAFICZNE swiatlo prawej komory: rozkurcz-0,8 przegroda miedzykomorowa: rozkurcz-0,9 cm, skurczu-1,2 cm swiatlo lewej komory: rozkurcz-0,8, skurczu-0,2 cm wolna sciana lewej komory: rozkurcz-0,8 cm, skurcz-0,8 cm frakcja skracania-78%; frakcja wyrzutowa-98% aorta-0,7 cm, lewy przedsionek-0,8 cm; LA/Ao-1,12 przeplyw przez t.plucna-6,60 m/s; gradient cisnienia-174,2 mmHg przeplyw przez aorte-3,49 m/s; gradient cisnienia-48,6 mmHg przeplyw przez niedomykalnosc zastawki trojdzielnej-6,91 m/s; gradient cisnienia-191 mmHg OPIS Zlozona wada serca-ciezki zwezenie tetnicy plucnej oraz umiarkowane zwezenie aorty. Znaczny przerost miesnia prawej komory z...
Źródło: forum.e-sznaucery.pl/viewtopic.php?t=675


Temat: Giełda z patomorfy - zeszły rok sesja letnia ?
..., ma geste utkanie kom , posiada pseudorozety i ukl palisadowy , odmiany to rdzeniakomiesak oraz rdzeniak barwnikowy Kardiomiopatia przerostowa 501 Jest to ogniskowy przerost cz przegrody miedzykomorowej lub calego m komory lewej , char się znacznym przerostem m komory lewej z jej nieprawidlowym napelnianiem w rozkurczu lub srodskorczowym zamknieciem drogi odplywu z pozostawieniem gradientu cisnien , nastepuje zmniejszenie objetosci kom lewej ale frakcja wyrzutowa jest podwyzszona , wyst wzrost cisnienia zylnego w krazeniu plucnym i dusznosc , Utyrudniony jest przeplym wiencowy , wystepuja objawy ChNS , wyst migotanie przedsionkow zw z tworz zakrzepow przysciennych , może wystapic infekcyjne zap wsierdzia , arytmia komorowa i nagla smierc sercowa , wyst znaczne zgrubienie m sercowego najwiecej w obrebie gornej cz przegrody , zgrubienie wsierdzia , roztrzen komor , przeost miocytow o...
Źródło: forum.stud.umed.lodz.pl/viewtopic.php?t=472


Temat: Słowniczek pojęć
...(wykorzystywany m.in. do oceny ciśnienia w łożysku płucnym) AR (AI) [aortic regurgitation (aortic insufficiency)] — niedomykalność aortalna AVA (aortic valve area) — powierzchnia zastawki aortalnej DTE (E-wave deceleration time) — czas deceleracji fali E (wczesnego napływu — wykorzystywany w ocenie funkcji rozkurczowej) EF (LVEF) [ejection fraction (left ventricular ejection fraction)] — frakcja wyrzutowa lewej komory IVRT (isovolumic relaxation time) — czas relaksacji izowulometrycznej (wykorzystywany w ocenie funkcji rozkurczowej) IVS (PMK) (interventricular septum) — przegroda międzykomorowa LA (LP) (left atrium) — lewy przedsionek LV (LK) (left ventricle) — lewa komora LVDD (LVEDD) [left ventricular (end-)diastolic diameter] — wymiar (końcowo-)rozkurczowy lewej...
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=326


Temat: Czar zemsty - Odcinek 17 ( 20.11 )
...– zapytała. - Nie. Mówią, że nic więcej nie można zrobić. Nie kwalifikuje się do następnej operacji. – głos Sary załamał się. – Och, Maggie…Co ja mam robić? - Nie płacz, mamo. – jednak ta reakcja wcale jej nie dziwiła. Opanowała się i przemówiła spokojnym głosem: - Możliwe, że tata nie kwalifikuje się do operacji, ale nie jest przypadkiem beznadziejnym. Wiele osób żyje z trzydziestoprocentową frakcją wyrzutową serca. - Przepraszam. Tak bardzo się martwię. Nie mogłabyś przyjechać do domu? Choć na parę dni. Bardzo proszę. Ogarnęło ją znajome poczucie winy. - Pracuję dopiero kilka dni, ale przyjadę. Powiedź tacie, że później do niego zadzwonię. Skontaktuję się z jego lekarzem. - Rozumiem – Sara nieco odzyskała panowanie nad sobą. – Wiem, że twoja praca jest bardzo ważna. Westchnęła i...
Źródło: telenowele.fora.pl/a/a,19549.html


Temat: Jak sie dziś czuyesz?
...leku u noworodków, suche oczy, suchość w jamie ustnej, dwunastnicy, niedrożność, nosa, zaburzenia mowy, zaburzenia smaku, dysgraphia, dyskinezy, zniekształconych cech, niestrawność, zaburzenia połykania, dysfonia , duszność, Dysstasia, dystonia, bolesne oddawanie moczu, zaburzenia słuchu, choroby uszu, zapalenie ucha, obrażeń ciała w uchu, ból ucha, zaburzenia jedzenia, wybroczyny, problemów gospodarczych, wyprysk, obniżona frakcja wyrzutowa, EKG nieprawidłowe, EKG przedłużenie Press, zespołu QRS nieprawidłowe EKG, EKG o przedłużonym zespołu QRS, odstępu QT elektrokardiogramu przedłużonym wydłużenie odstępu QT w EKG, EKG obniżenie odcinka ST, EKG uniesieniem odcinka ST, EKG zmiany ST-T, EKG uniesieniem odcinka ST-T, zaburzenia elektroencefalogramu, emocjonalne błąd poprawiony, rozedma płuc, zapalenie mózgu koni Wschodniej, encefalopatia,...
Źródło: schizofrenicyinfo.fora.pl/a/a,138.html


Temat: Operacje kardiochirurgiczne
Betablokery normalizuja prace seca , jego rytm - spowolniają go,wyrównują, lekko obniżają ciśnienie, a więc są bardzo przydatne w ZM bowiem automatycznie frakcja wyrzutowa krwi do aorty i innych naczyń krwionośnych nie jest tak gwałtowna, a tym samym naczynia krwionośne podatne na tętniaki są mniej narażone na gwałtowne ciśnienie i zmianę swojej struktury.
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=820


Temat: Una
...chemia czasem nie wpływa negatywnie na nerki. Choć naprawdę trudno powiedzieć co to może powodować. Na pewno nie chłoniak. Doktor Jacek zalecił echo serca przed podaniem ostatniego adriblastinu. Wyniki czwartkowego badania są bardzo dobre. " Przegroda międzykomorowa rozkurczu - 1.25 cm, w skurczu 1.39 cm światło lewej komory w rozkurczu 3.36 cm, w skurczu 1.34 cm wolna ściana lewej komory w rozkurczu 0.96 cm, w skurczu 1.58 cm frakcja wyrzutowa 90%, frakcja skracania 60% aorta 2.13 cm, lewy przedsionek - 3.30 cm" Serce jest mocniejsze niż powinno, lekarz, który badał Unę był tym bardzo bardzo zdziwiony. POZYTYWNIE. W najbliższy poniedziałek R. jedzie na adriblastin po raz ostatni. Potem zostanie jeszcze winkrystyna. I będzie po wszystkim. piątek, 24 listopada 2006 Pożegnania z Adriblastiną czyli Chemia XVI I nareszcie... ostatnia...
Źródło: psichloniak.fora.pl/a/a,3.html


Temat: Koenzym Q10 -enrgia zycia ,badz mlody na zawsze.....
...naukowców zajmujących się badaniem koenzymu Q10, amerykański uczony Dr Karl Folkers (zwany “ojcem koenzymu Q ). Według między innymi jego badań, suplmentacja przy udziale koenzymu Q10 przynosi bardzo istotną poprawę stanu pacjentów z wymienionymi dolegliwościami. Np. stosowanie kuracji koenzymem Q10 u chorych z niewydolnością krążenia istotnie poprawiło parametry takie jak: wymiary serca, pojemność wyrzutowa i frakcja wyrzutowa lewej komory. Nastąpiła również poprawa aktywności fizycznej. Zastosowanie Koenzymu Q10 w chorobie niedokrwiennej serca Choroba ta występuje częściej u osób w podeszłym wieku, u których na ogół stwierdza się zmniejszoną zawartość koenzymu Q10. Charakteryzuje się ona brakiem równowagi między zapotrzebowaniem na tlen a jego ilością dostarczana do tego narządu. Dzieje się tak na skutek odkładania...
Źródło: forum.suple.us/viewtopic.php?t=61149