Raz pod wozem, raz na wozie.

Temat: Konkurs w Kątach Wr.
...zwierząt domowych. Pytanie drugie. Czy kompostowanie to proces polegający na: spalaniu odpadów w sposób nie stwarzający uciążliwości dla otoczenia, czy zbieranie odpadów w sposób selektywny, czy też unieszkodliwianie odpadów organicznych, w wyniku którego otrzymujemy próchnicę. Pytanie trzecie i ostatnie. Czy pojemniki w kształcie PSA zlokalizowane na terenie Kątów Wrocławskich to: kosze uliczne, czy pojemniki na psie odchody, czy też obiekty małej architektury stanowiące element dekoracyjny miasta. W konkursie mogą brać udział osoby zameldowane na pobyt stały na terenie miasta lub gminy Kąty Wrocławskie. Nagrody zostaną rozlosowane wśród osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe i dostarczą deklarację wraz z prawidłowymi odpowiedziami na adres UMiG w Kątach Wrocławskich osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną...
Źródło: forum.siechnice.pl/viewtopic.php?t=1594Temat: Urządzenia reklamowe w Prawie Budowlanym
Witam. Według mojego znajomego (budowlańca) obiekty małej architektury mogą posiadać fundament.
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=1451


Temat: Czy wykonanie ścian działowych podlega uzyskaniu PnB?
w takim razie pozostaje Ci albo upierać sie, że te ścianki to obiekty małej architektury, albo zrobić jez z regałów z książkami. A tak na serio to zrobiłbym tak jak napisałem wcześniej. Napierw zmiana, a później pstawiłbym te ścianki bez mrugnięcia okiem. pzdr
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=104954


Temat: Drobna architektura
Według mnie obiekty małej architektury (do 10m2 i w odpowiedniej liczbie na działkę) nie wymagają nawet zgłoszenia. Art 29 Prawa Budowlanego mówi o tym że nie wymagają one pozwolenia na budowę - OK Art 30 mówi o tym które przypadki podlegają zgłoszeniu pkt 1 4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych a wg mnie moja działka nie jest miejscem publicznym tylko moim prywatnym, stąd wysnuwam wniosek, że nawet zgłoszenie nie jest...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=20408


Temat: Inwestycja "za Sezamem"
...JL / sosnowiec. info.pl Prezydent Miasta ogłosił kolejny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki za Sezamem. Cena wywoławcza nie uległa zmianie – 4.111.500 zł netto. Ostatnie przetargi na sprzedaż tego terenu zostały nierozstrzygnięte z powodu braku ofert. Działka przeznaczona jest pod usługi centrotwórcze, w tym wielkopowierzchniowe obiekty handlowe oraz urządzenia infrastruktury technicznej i urządzenia budowlane, obiekty małej architektury, dojazdy, ciągi piesze i zieleń dekoracyjną. PROPONUJE PRZETARG W FORMIE NEGOCJACJI BEZPOSREDNICH. POPRZEDZONY WYCIECZKA DO WARSZAWY DO SIEDZIBY MAYFIELD KTOREJ PRZEWODNICZYL BEDZIE RADNY MIKLASINSKI I RESZTA KRYTYKANTOW KTORZY WYGONILI MAYFIELDA Z SOSNOWCA. DO TEGO RÓŻE, CZEKOLADKI MOZE SIE CHLOPAKI PRZESTANĄ GNIEWAC ; )
Źródło: forum-sosnowiec.pl/viewtopic.php?t=317


Temat: Uchwała określająca części wspólne
...instalacje finansowane ze środków wspólnoty mieszkaniowej lub przekazane wspólnocie przez poprzedniego właściciela ( np. instalacja odgromowa, antena zbiorcza, instalacja domofonowa, i inne ) bez urządzeń i osprzętu w lokalach. W przypadku gdy współwłasność obejmuje działkę gruntu poza obrysem budynku, również obiekty znajdujące się na tej działce, a mianowicie; a) drogi, dojazdy, parkingi, chodniki, schody, itp. b) obiekty małej architektury i urządzenia terenu, w tym urządzenia placu zabaw, ławki, trzepaki c) altany śmietnikowe, komórki oraz inne budynki i budowle nie będące własnością odrębnego właściciela d) instalacje i urządzenia oświetleniowe oraz ewentualnie inne instalacje służące użytkowaniu terenu ( nie dotyczy to sieci i przyłączy do budynku ) e) drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki, itp. f) balkony, loggie,...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=1361


Temat: rozliczenia ze spółdzielnią
...prowadzenia księgowości (ewidencji pozaksiegowej kosztów) zależy od podjętej uchwały, tak dokumentacja techniczna musi mieć określony przepisami zakres i charakter. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, zarówno w obecnym kształcie, jak i przed zmianami zobowiązuje właściciela do prowadzenia książki obiektu budowlanego. Obowiązkowi temu nie podlegają jedynie obiekty wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy, m.in. budynki jednorodzinne, obiekty małej architektury, do czasowego użytku, obiekty gospodarcze i inne – przy czym za jednorodzinne uważa się budynki zawierające do 2 lokali – tylko w zabudowie indywidualnej. Nie dotyczy to osiedli wielobudynkowych. Książka, zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 powinna być założona w dniu przekazania obiektu do użytkowania i prowadzona dla każdego oddzielnie. Co możesz wyczytać ? Jak ważnym...
Źródło: forum.siechnice.pl/viewtopic.php?t=1275


Temat: Drobna architektura
Obiekty małej architektury (czyli m. in. obiekty architektury ogrodowej, czy użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak np. śmietniki) oraz wiaty i altany o powierzchni zabudowy do 10 m2 (łączna ich liczba to 2 na każde 1000 m2 powierzchni działki) nie wymagają pozwolenia na budowę. Te ostatnie wykonuje się na podstawie zgłoszenia. Przepisy nic nie mówią o usytuowaniu przy granicy nierychomości ww. obiektów....
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=20408


Temat: Przegląd techniczny placu zabaw i śmietnika
Ostatnio dostłam informację o konieczności wykonywania przeglądów placów zabaw i śmietników /tzw. małej architektury/ co dwa lata Skąd masz taką informację? Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obiekty małej architektury podlegają obowiązkowi kontroli raz na 5 lat. Kontrola polega na "sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia" (art. 62.1 pkt 2). Ponadto należy przeprowadzić kontrolę każdorazowo w przypadku wystąpienia "czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=2768


Temat: teren wspólnoty=teren publiczny?
...intencje. To była ironia. Art. 140 do omawianej sprawy pasuje jak pięść do nosa. Nie cytuj przepisów jak leci, bez zrozumienia ich sensu, bo od tego tylko wątek puchnie (i głowy czytających). Szyno, nie myl pojęć. Plac to określenie części przestrzeni urbanistycznej - wolna, nie zabudowana przestrzeń miejska: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plac Plac zabaw to miejsce przeznaczone do zabaw dla dzieci z urządzeniami, które stanowią obiekty małej architektury (rodzaj obiektów budowlanych). Bez tych obiektów nie ma placu zabaw.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=1698


Temat: Długi podjazd - czym obsadzić, jak poprawić proporcje?
...przez Elfir, mianowicie zastanawiam się nad postawieniem czegoś takiego zamiast wiaty ponieważ wiata jest przez wydział architektury starostwa traktowana jako obiekt budowlany i w związku z tym odległości od granicy itp itd. Więc mam zamiar zrobić takiego myka, postawić 4 takie pergole 'wolnostojące' a potem od spodu zainstalować płyty z poliwęglanu które spowodują że nie będzie kapać pod pergolę ;). Pergole traktujemy jako obiekty małej architektury więc niewymagane zgłoszenie i nie ma konieczności zachowania odległości od granic, w razie czego ściągam 3 płyty poliwglanowe i mam 4 pergole z puszczonym na nie bluszczem a pod spodem zaparkowany samochód ;) Najlepsze jest to że urząd sam nie wie co z tym zrobić i nie potrafili mi udzielić jednoznacznej odpowiedzi w rozmowie telefoniczne, a nie chciałbym sie podkładać.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=139317