Raz pod wozem, raz na wozie.

Temat: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
...zarejestrowaną w kasie fiskalnej DEKLARACJE VAT -------------------------------------------------------------------------------- 1. Obowiązki w zakresie składania deklaracji 2. Właściwość urzędu skarbowego w przypadku zmiany miejsca prowadzenia działalności 3. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji i niemający takiego obowiązku 4. Rodzaje deklaracji dla podatku od towarów i usług 5. Miesięczna deklaracja VAT-7 6. Objaśnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K 7. Wzór deklaracji VAT-7 8. Rozliczanie podatku VAT przez małych podatników 9. Zobowiązanie podatkowe wynikające z deklaracji 10. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym i sposób jej rozliczenia w deklaracji 11. Deklaracja dla podatku od towarów i usług składana przez podatników zobowiązanych wyłącznie do rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (VAT-8) 12. Deklaracja dla...
Źródło: genesis.net.pl/index.php?showtopic=70790