Raz pod wozem, raz na wozie.

Temat: Porażenie prądem
...przewyższa wskaźniki w najbardziej uprzemysłowionych państwach Europy, które wynoszą od 1,3 do 2,0. Jest to spowodowane m.in. niedoskonałością technicznych rozwiązań instalacji elektrycznych i urządzeń w milionach mieszkań, zabudowań gospodarskich i innych obiektów budowlanych. Przyczyną jest również niedostateczna wiedza o występowaniu zagrożenia i sposobach jego ograniczania. Poznaj jak pomóc osobie porażonej prądem... Objawy porażenia prądem - Ból - Poparzenia skóry - Zaburzenia w oddychaniu - Utrata przytomności Pierwsza pomoc 1. Nie wolno dotykać osoby porażonej prądem, zanim nie odłączy się jej od źródła prądu. Odłącz bezpieczniki (korki), wyjmij z gniazdka wtyczkę urządzenia elektrycznego, które spowodowało porażenie. Użyj do tego przedmiotu który nie przewodzi prądu (np. drewnianego kija od szczotki), odsuń kabel elektryczny od...
Źródło: ratownicy.zgora.pl/forum/viewtopic.php?t=16