Raz pod wozem, raz na wozie.

Temat: jezyk angielski
...przed rzeczywistością a wręcz byłoby to błędem i przysłowiowym chowaniem głowy w piasek. Ktoś musi widzieć, czuć, pisać i mówić głośno o realiach nas otaczających. Nie możemy oczekiwać, że uczynią za nas to inni bo często tymi innymi jesteśmy właśnie my. Polityka sama w sobie jest jedną z najbrudniejszych i ohydnych dziedzin. Nie musi taka być ale dzięki grupom interesów i korporacjom taka jest. Zniekształcone prawa i wyolbrzymione obowiązki obywateli państw rozwiniętych przy jednoczesnym krwawym gnojeniu obywateli państw tzw. trzeciego świata nie tworzy pozytywnego obrazu ludzkości.
Źródło: talk.polonia.net/viewtopic.php?t=509Temat: Jest Tarcza
...aby przyjechały one już na mocy dodatkowej umowy o statusie wojsk. Kolejna runda rozmów w tej sprawie ma się wkrótce odbyć w Waszyngtonie, różnice zdań dotyczą już tylko paru punktów. Potrzebna jest doza wyobraźni i elastyczności z obu stron. ... Poza tym cały argument o ratyfikacji jest chybiony. Pamiętajmy, że o ratyfikacji sejmowej zadecydował premier Jarosław Kaczyński, zresztą słusznie, bo u nas ta umowa wpływałaby na prawa i obowiązki obywateli. Bez ratyfikacji mogłaby być przedmiotem skargi konstytucyjnej. A ratyfikacja – jak zawsze w Sejmie – odnosiła się nie tylko do umowy głównej, ale i do towarzyszących. Tymczasem negocjacje w ich sprawie strona amerykańska zawiesiła w momencie rozpoczęcia przeglądu tego projektu. Ratyfikacja nie posuwała się więc do przodu dlatego, że Amerykanie albo lekceważyli nasze procedury, albo im się nie...
Źródło: militarium.net/forum/viewtopic.php?t=3421


Temat: Minister między młotem a kowadłem ? ciąg dalszy spektaklu ośmieszania państwa
...mojej wypowiedzi. Zostało złamane prawo i co do tego nie ma chyba wątpliwości. Ujawniony została informacja która była tajną. Jednocześnie wszyscy wiedzą, że opublikowała ten dokument ?Rzeczpospolita ?, dziennik funkcjonujący na naszym rynku prasowym. Rozumiem i uważam za ważną sprawę wolność prasy i mediów. Jednak chyba są sprawy nadrzędne i ważniejsze, równość w stosunku do obowiązującego prawa. To prawo określa wyraźnie obowiązki obywateli w sytuacji gdy powzięli informację o złamaniu prawa. W takiej sytuacji jest obowiązkiem obywatela powiadomienia organów ścigania. W innym wypadku może być obywatel posądzony o współdziałanie w popełnianym przestępstwie. Myślę że naczelny Rzeczpospolitej miał świadomość jaki dokument publikuje i że bierze w świetle obowiązującego prawa udział w przestępstwie, chyba że się mylę? Wydawałoby...
Źródło: eurowybory.platforma.org/forum/index.php?showtopic=16530


Temat: Testy z wiedzy ogólnej do Policji
...50. W którym z wymienionych państw funkcjonuje apartheid jako polityka dyskryminacji rasowej ? 51. Rodezja to poprzednia nazwa... 52. Które z wymienionych krajów zalicza się do krajów skandynawskich ? 53. NSZZ Solidarność został zarejestrowany w roku... 54. Federalizm to... 55. Religia w Polsce Ludowej została usunięta ze szkół w roku... 56. Wiedeń to siedziba wielu organizacji międzynarodowych, między innymi... 57. Prawa i obowiązki obywateli RP określa... 58. Ilu sędziów wchodzi w skład Trybunału Konstytucyjnego ? 59. System samorządu terytorialnego wprowadzony został w Polsce w roku... 60. Rada Europy powstała 4 marca 1949 roku na konferencji ambasadorów, która odbyła się w... 61. Którym z kolei papieżem był Jan Paweł II ? 62. Absolutorium jest to... 63. Kiedy nowo wybrany prezydent obejmuje swój urząd w Polsce.? 64. Tzw. konstytucja...
Źródło: frombork.nethit.pl/viewtopic.php?t=1095


Temat: Wielka akcja MSWiA przeciw NAM i naszej "mowie nienawiś
...dokument mógłby śmieszyć, gdyby nie fakt, że jego twórcy domagają się kar więzień za głoszenie wspomnianych poglądów. Współautorem raportu jest prof. Roman Wieruszewski z Polskiej Akademii Nauk. Jak pisze "Gazeta Polska" w latach 70. należał on do najzagorzalszych apologetów ustroju komunistycznego W 1976 r. wydano kolejne dzieło młodego naukowca, tym razem o bardziej rozbudowanym tytule: ‟Podstawowe prawa i obowiązki obywateli PRL w okresie budowy rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego”. ‟Interesy narodu sa nierozerwalnie związane z budową i umacnianiem ustroju socjalistycznego. A zatem każdy, kto godzi w ten ustrój i próbuje go zwalczać, jest wrogiem narodu polskiego” – wyjaśnia w niej Wieruszewski, namawiając do czujności wobec burżuazyjnych ‟wrogów narodu”. Jako jeden z najważniejszych...
Źródło: forum.michalkiewicz.pl/viewtopic.php?t=8534


Temat: Wolne Miasto Gdańsk
...(przy systemie reprezentacji parlamentarnej) i bezpośredniej (przy referendum ludowym, w którym ogół obywateli miał prawo inicjatywy ustawodawczej). Najwyższym organem władzy ustawodawczej był Volkstag, zwany parlamentem bądź Sejmem gdańskim. Najważniejszym organem władzy wykonawczej był Senat. W strukturze politycznej Wolnego Miasta Gdańska istotne miejsce wyznaczono samorządowi terytorialnemu. Wyraźnie określono prawa i obowiązki obywateli. Prawo wyborcze przysługiwało tylko obywatelom Wolnego Miasta Gdańska zamieszkałym na jego terenie. Czynne prawo wyborcze po ukończeniu 20 roku życia, bierne prawo wyborcze po ukończeniu 25 lat. W wyborach obowiązywała pięcioprzymiotnikowa zasada: wszechności, równości, bezpośredniości, tajności i proporcjonalności.
Źródło: dws.org.pl/viewtopic.php?t=1808


Temat: Konstytucja marcowa 1921
...Ustawa uchwalona przez Sejm zyskuje moc obowiązującą w czasie przez nią samą określonym. Rzeczpospolita Polska, opierając swój ustrój na zasadzie szerokiego samorządu terytorialnego, przekaże przedstawicielstwom samorządu właściwy zakres ustawodawstwa, zwłaszcza z dziedziny administracji, kultury i gospodarstwa, który zostanie bliżej określony ustawami państwowymi. Rozporządzenia władzy, z których wynikają prawa lub obowiązki obywateli, mają moc obowiązującą tylko wtedy, gdy zostały wydane z upoważnienia ustawy i z powołaniem się na nią. Art.4 Ustawa państwowa ustala corocznie budżet Państwa na rok następny. Art.5 Ustalanie stanu liczebnego wojska i zezwalanie na coroczny pobór rekruta może nastąpić jedynie na drodze ustawodawczej. Art.6 Zaciągnięcie pożyczki państwowej, zbycie, zamiana i obciążenie nieruchomego majątku...
Źródło: historiapolski.eu/viewtopic.php?t=131


Temat: coś dla osób wierzących
Obowiązki obywateli 2238 Ci, którzy są podporządkowani władzy, powinni uważać swoich przełożonych za przedstawicieli Boga, który ich ustanowił sługami swoich darów 23 . "Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana... Jak ludzie wolni [postępujcie], nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga" (1 P 2, 13. 16). Lojalna współpraca obywateli obejmuje...
Źródło: talk.polonia.net/viewtopic.php?t=792


Temat: Podręcznik- Prawo magiczne
...prawo w życie, władzę sądowniczą sprawowana przez sądy i trybunały, wydające wyroki na podstawie obowiązującego prawa. Ustrój polityczny ogólna nazwa dla dowolnej formy sprawowania władzy publicznej; zespół zasad dotyczących władzy publicznej w państwie, a także metod jej wykonywania. Zasady te określają przedmiot władzy państwowej, wytyczają zakres i główne kierunki aktywności państwa, oraz podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywateli, precyzują formy i metody ich udziału w realizacji władzy państwowej. Ustrój polityczny może się opierać na zasadach określonych w dokumentach prawnych lub na tradycji. Współcześnie najczęściej określony jest konstytucyjnie. Absolutyzm polityczny to pogląd z dziedziny myśli politycznej, wg którego jest dobrze uzasadnione, by władza przysługująca jednemu człowiekowi lub grupie ludzi sprawujących ją w...
Źródło: hogwartschool.myforum.pl/viewtopic.php?t=45


Temat: materiały do zbiórek
...pól służby 1.Jestem wrażliwa/wy na potrzeby drugiego człowieka – świadomie i odpowiedzialnie podejmuje stałą służbę. 2.Sporządziłam/em ‟mapę potrzeb” występujących w najbliższej okolicy i uczestniczyłam/em w projekcie (zadaniu) odpowiadającym na którąś ze wskazanych potrzeb. 3.Orientuję się w bieżących wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych kraju. 4.Znam najważniejsze prawa i obowiązki obywateli RP. 5.Przeprowadziłam/em zwiad tematyczny (np. poznając przyrodę, kulturę, historię, współczesne życie społeczne i gospodarcze, poznając ciekawe osoby, mało znane miejsca, zapomniane pamiątki historyczne). Sporządziłam/em dokumentację zwiadu (zawierającą np. opisy, wywiady, pamiątki, fotografie, spis lektur na wybrany temat). W interesujący sposób przedstawiłam/em ją w drużynie. W okresie...
Źródło: giszowiec.pl/87dh/phpBB3/viewtopic.php?t=28


Temat: Obcokrajowcy na celowniku kampanii wyborcznej SVP
...zrobic. Ale jak? Na pewno nie w sposob jaki to robi SVP. Godzilla napisal: dla wszystkich wrogow SVP pod rozwage: link mam nadzieje ze SVP obroni szwajcarie przed wrogim przejeciem przez unie europejska, ktora przejmuje narody i panstwa i robi z nich swoich niewolnikow... No i gdzie jest twoja akceptacja demokracji? Co napiszesz, jak szwajcarzy zaglosuja na tak? Prawo narodowosciowe (Volksrecht) ponad normami prawnymi (VĂślkerrecht), ktore prawa i obowiazki obywateli roznych panstw miedzy soba reguluje. Przyklad: Pan X posiada dom, ziemie i kawalek prywatnej ulicy. Sasiedzi pana X (5 rodzin)chca sobie zalozyc wode. Niestety rury musza przebiegac pod ziemia i ulica pana X. Pan X sie nie zgadza bo to jego prywatne. Co dla ciebie ma wieksza wartosc spoleczna? Kitonyo
Źródło: polacy.ch/forum/viewtopic.php?t=3795


Temat: Angola
...okolicach Luandy. Jego królestwo zostało podbite i zniszczone przez Portugalczyków. W chwili obecnej rzeczywista władza sprawowana jest przez prezydenta. Częściami władzy wykonawczej są prezydent (JosĂŠ Eduardo dos Santos), premier (obecnie Fernando da Piedade Dias dos Santos) oraz rada ministrów. Gubernatorzy 18 prowincji są powoływani i odwoływani przez prezydenta. Konstytucja z 1992 roku określa ogólną strukturę państwa oraz prawa i obowiązki obywateli. System sądownictwa opiera się na prawie portugalskim oraz prawie zwyczajowym. Nie jest jednak sprawny i posiada wiele luk. Sądy znajdują się w jedynie 12 z ponad 180 okręgów. Instancją apelacyjną jest Sąd Najwyższy. Sąd Konstytucyjny, posiadający możliwość rewizji wyroków, nie został jak dotąd powołany. Trwająca 26 lat wojna domowa zniszczyła polityczne i społeczne organizacje. Według szacunków ONZ 1,8...
Źródło: robertkostuch.pl/forum/viewtopic.php?t=4


Temat: Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1952)
...powoływania i odwoływania prokuratorów podległych Prokuratorowi Generalnemu jak również zasady organizacji i postępowania organów prokuratury określa ustawa. 3. Prokurator Generalny zdaje sprawę Radzie Państwa z działalności prokuratury. Art 56. Organy prokuratury podlegają Prokuratorowi Generalnemu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i w sprawowaniu swych funkcji są niezależne od organów terenowych. Rozdział 7. Podstawowe prawa i obowiązki obywateli. Art 57. Polska Rzeczpospolita Ludowa, utrwalając i pomnażając zdobycze ludu pracującego, umacnia i rozszerza prawa i wolności obywateli. Art 58. 1. Obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej mają prawo do pracy, to znaczy prawo do zatrudnienia za wynagrodzeniem według ilości i jakości pracy. 2. Prawo do pracy zapewniają: społeczna własność podstawowych środków produkcji, rozwój na wsi ustroju...
Źródło: historiapolski.eu/viewtopic.php?t=134


Temat: Volksdeutsche - czy należało ich karać? I czy zdradzali?
Ale jaką zdradę może popełnić szewc który podpisał Volkslistę? Rozumiem jakby jakieś tajne informacje Niemcom przekazał albo zdezerterował (choć niby z jakiej racji ma przymusowo walczyć za swój kraj?). Bo tak stanowi prawo. W każdym państwie istnieją ustawy czy inne przepisy definiujące obowiązki obywateli w zakresie "obronności". M.in. obowiązek walki w imieniu tego państwa jeżeli państwo się o obywatel "upomni". Jak ci się to państwo nie podoba to zawsze możesz zrzec się obywatelstwa - wtedy twoje obowiązki ustają. Ale dopóki jesteś obywatelem te przepisy cię obowiązują i za ich łamanie możesz zostać ukarany. Ale taki zwykły szary człowiek? Stopień "szarości" danego...
Źródło: dws.org.pl/viewtopic.php?t=15320


Temat: Obecnie wolność prasy w Polsce nie istnieje...?
...że zapewne niedługo dojdzie do tego, że słuchanie żydowskiej muzyki będzie ‟antysemityzmem”. Raport wysmażyło troje naukowców, z których najgodniejszy uwagi jest prof. dr hab. Roman Wieruszewski, specjalista od tzw. ‟praw człowieka”. W specjalności tej realizuje się pan profesor od dawna, zajmując się nie tylko kwestią ‟praw człowieka”, ale i jego obowiązków, czego dowodem książka ‟Podstawowe obowiązki obywateli PRL”, wydana w Warszawie w roku 1984. Trochę to naciągane, ale nie potrafię oprzeć się pokusie powiązania tej daty z postacią George’a Orwella, słusznie bowiem jeden z moich przyjaciół ‟raport” panaprofesorski nazwał ‟czystym Orwellem”. Znamienne, że fachowiec od obowiązków obywatela PRL-u staje się autorytetem w dziedzinie ‟praw człowieka” w...
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=20101


Temat: Instytucje Europejskie II termin
...zmiany wprowadzone do traktatu o EWG przez JAE - Traktat o utworzeniu UE (z Maastricht) - Traktat Amsterdamski - Traktat Nicejski [ Dodano: 2009-10-08, 20:46 ] 6. Pojecie i cele UE i Wspolnot Europejskich - Konstrukcja prawna UE - Cele UE - Trzy filary UE - Wspolna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (cele i instrumenty ich realizacji) - Wspolpraca Policyjna i Sadowa w Sprawach Karnych (cele i instrumenty realizacji) - Obywatelstwo UE (prawa i obowiązki obywateli) - Scislejsza wspolpraca panstw członkowskich UE (warunki ustanowienia) - Czlonkostwo UE (przyjecie, wystapienie, wykluczenie) - Cele wspólnoty Europejskiej - Srodki realizacji celow Wspolnoty Europejskiej - Pojecie i rodzaje polityk Wspolnoty Europejskiej [ Dodano: 2009-10-08, 20:52 ] 7. Prawo UE i prawo Wspolnot Europejskich - Pojecie prawa europejskiego - prawo wspólnotowe - prawo instytucjonalne Wspolnot...
Źródło: forumwpia.org/viewtopic.php?t=1093


Temat: Prawo administracyjne GW01 dr Ruszewski
...swobody organu wydającego akt : - związany, - uznaniowy. 32. System źródeł prawa administracyjnego; wyjaśnij pojęcie, i scharakteryzuj krótko poszczególne elementy składowe. Źródłem prawa jest forma, w której normy prawne powstają i są ogłaszane. Możemy je podzielić na : a) źródła prawa powszechnie obowiązującego – zaliczamy akty zawierające generalne i abstrakcyjne normy, które tworzą, zmieniają lub uchwalają prawa i obowiązki obywateli i osób prawnych. Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego; b) źródła prawa wewnętrznego – tworzą odrębny układ norm prawnych. 33. Formalne i nieformalne źródła prawa administracyjnego; scharakteryzuj pokrótce. a) Formalne – akty stanowienia prawa (np. Ustawy, Rozporządzenia); b) Nieformalne : - doktryna – powszechnie akceptowalne...
Źródło: wsap.edu.pl/forum/viewtopic.php?t=3901


Temat: Awatar
gwoli przypomnienia: "ROZDZIAŁ III Prawa i obowiązki obywateli Art.4. Imperium Eliar zapewnia mieszkańcom prawną ochronę życia oraz wolności. Art.8. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły Sąd. Art.9. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Art.12. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Imperium...
Źródło: eliar.pl/forum/viewtopic.php?t=11


Temat: monitoring monitoruje
http://www.bibula.com/new/display.php?textid=02163 Raport wysmażyło troje naukowców, z których najgodniejszy uwagi jest prof. dr hab. Roman Wieruszewski, specjalista od tzw. praw człowieka. W specjalności tej realizuje się pan profesor od dawna, zajmując się nie tylko kwestią „praw człowieka”, ale i jego obowiązków, czego dowodem książka „Podstawowe obowiązki obywateli PRL”, wydana w Warszawie w roku 1984. Trochę to naciągane, ale nie potrafię oprzeć się pokusie powiązania tej daty z postacią George’a Orwella, słusznie bowiem jeden z moich przyjaciół „raport” panaprofesorski nazwał „czystym Orwellem”. Znamienne, że fachowiec od obowiązków obywatela PRL-u staje się autorytetem w dziedzinie „praw człowieka” w...
Źródło: forum.michalkiewicz.pl/viewtopic.php?t=8559


Temat: Historia - Konstytucja 3 Maja 1791 r.: Historia
...królewskim. Kompromis ten dążył do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze Polski, ustalająca podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. Wśród największych dzieł prawno-politycznych dawnej Rzeczypospolitej Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. zajmuje bardzo ważne miejsce. Była pierwszą w Europie, a drugą po amerykańskiej, ustawą zasadniczą, regulującą podstawowe kwestie społeczno-polityczne, prawa i obowiązki obywateli oraz zasady organizacji władz państwowych, wreszcie zagadnienia związane z obroną całości terytorium Rzeczypospolitej. Stanowiła, zgodnie z duchem epoki, wybitny dokument polskiego oświecenia – jak stwierdził znany historyk Bogusław Leśniodorski. Doniosłą rolę odegrała Konstytucja Majowa w procesie kształtowania nowoczesnego narodu oraz szerzenia postaw patriotycznych, jak również...
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=374235


Temat: [Przedmiot] PRAWO KONSTYTUCYJNE
...protesty republikanów i bonapartystów. Kryzys gospodarczy 1846–47 i niepokoje społeczne doprowadziły do rewolucji lutowej 1848, która obaliła monarchię orleańską i proklamowała II Republikę. Konstytucja Francji – akt prawny o najwyższej randze (konstytucja), określający podstawy ustroju państwa francuskiego, podmiot władzy w państwie, a także sposób wykonywania przezeń władzy, oraz określający prawa i obowiązki obywateli. Konstytucje francuskie Konstytucja 1791 roku Konstytucja roku I – 1793, tzw. konstytucja jakobińska Konstytucja roku III – 1795, tzw. konstytucja dyrektorialna Konstytucja roku VIII – 1799, tzw. konstytucja konsularna Karta Konstytucyjna Ludwika XVIII – 1814, restauracja Burbonów Akt dodatkowy do konstytucji cesarstwa - 1815, sto dni Napoleona Karta konstytucyjna 1830 roku –...
Źródło: forumwpia.org/viewtopic.php?t=1304