Raz pod wozem, raz na wozie.

Temat: Ochrona prywatnych rezydencji
...(rezydencji) generalnie nie odbiega od standardu jednakże z uwagi na charakter ochrony, działania te muszą być nacechowane dyskrecją, taktem i kulturą oraz dużym profesjonalizmem. Zagrożenia, które występują w ochronie rezydencji, to przede wszystkim zagrożenia zewnętrzne. Zaliczyć do nich należy: kradzież z włamaniem, uprowadzenie w celu uzyskania okupu, napady rabunkowe akty terroryzmu. Reasumując można stwierdzić iż zadania i obowiązki pracownika ochrony polegają przede wszystkim na: obserwacji terenu przyległego do rezydencji, kontrolowaniu osób wchodzących do rezydencji, kontrolowaniu pojazdów wjeżdżających do rezydencji, dozorze osób wykonujących czynności zlecone na terenie rezydencji, dozorze istniejącego elektronicznego systemu zabezpieczenia, reagowaniu na wszelkie próby inwigilacji i wtargnięcia na teren rezydencji (zanotowanie...
Źródło: ochronaforum.eu/viewtopic.php?t=38Temat: Plan ochrony obiektu
...Zasady organizacji i realizacji ochrony fizycznej Jest to bardzo ważny punkt planu ochrony, w którym zawarte są dokładne informacje na temat zakresu zadań i dyslokacji ochrony fizycznej w chronionym obiekcie. Podaje się tu lokalizację i godzinowy terminarz działania posterunków. Informacje te dotyczą posterunków stałych, doraźnych, patroli, obchodów, grup interwencyjnych i konwojów. Dla każdego posterunku określa się skład osobowy, obowiązki pracownika ochrony i zakres zadań realizowanych w trakcie służby, najlepiej w postaci stabelaryzowanej lub w formie listy. Należy pamiętać o przedstawieniu struktury organizacyjnej ochrony fizycznej, podaniu, kto jest szefem, dowódcą zmiany, dowódcą oddziału lub pododdziału, jakie są zależności służbowe i zadania tych osób. Warto wspomnieć w tym miejscu, że pracownicy ochrony zmieniają się na posterunkach w czasie...
Źródło: ochronaforum.eu/viewtopic.php?t=10


Temat: Materiał szkoleniowy na lic. I i II st. POF- Notatki z kursu
...na licencję I i II stopnia Pracownika Ochrony Fizycznej. Materiał jest opracowany bardzo szczegółowo, czytelnie i obejmuje niżej wymieniony zakres tematyczny: A) NA LICENCJĘ I STOPNIA POF: 1. Ogólna charakterystyka ustawy o ochronie osób i mienia. 2. Ogólne zasady przygotowania i prowadzenia ochrony, cele ochrony i rodzaje zagrożeń. 3. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 4. Techniczne środki zabezpieczenia mienia. 5. Zadania i obowiązki pracownika ochrony. 6. Uprawnienia pracownika ochrony, uzbrojenie służb ochrony. 7. Wybrane zagadnienia z kryminalistyki. 8. Przyczyny zamachu na osoby. Metody i etapy zamachów na osoby, używane środki, założenia taktyczne przeciwdziałania atakom oraz organizacja pracy ochronnej. 9. Wybrane zagadnienia z prawa karnego i wykroczeń. 10. Wybrane zagadnienia z prawa karnego procesowego. 11. Specyfika ochrony banku, rezydencji...
Źródło: ochronaforum.eu/viewtopic.php?t=1481


Temat: Kto pomoże????
Witam zacznę od tego że mam parę pytań na ustny i proszę was o pomoc oto one: 1.Omów sposób postępowania w przypadku niezgodności z dokumentami/nadwyżka/ wywożonego pojazdem towaru z zakładu pracy. 2.Wymień i omów formy wykonywania zadań ochrony obiektów. 3.Postępowanie pracownika ochrony po uzyskaniu informacji o przestępstwie do czasu przybycia policji. 4.Zadania i obowiązki pracownika ochrony związane z ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia. 5.Postępowanie członków konwoju w czasie kolizji drogowej/bez ofiar w ludziach/. 6. omów sposób realizacji i organizacji zadań konwojowych. 7.Postępowanie członków konwoju w czasie pożaru. to tyle jeśli by ktoś mógł pomóc to prosiłbym o pomoc z góry dziękuje.
Źródło: ochronaforum.eu/viewtopic.php?t=2323


Temat: Pytania na ustny II stopnia POF aktualne!!!
...pracy. Odp: 2. Omów instytucję ,,Stanu wyższej konieczności”. Podaj przykład działania w stanie wyższej konieczności. Odp: Instytucja stanu wyższej konieczności zachodzi w sytuacji działania w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od ratowanego. 3. Zadania i obowiązki pracownika ochrony związane z ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia. Odp: Przy ujęciu osoby zagrażającej chronionym dobrom pracownik ochrony jest obowiązany do: -użycia zwrotu ‟służba ochrony” -wezwania osoby do zachowania zgodnego z prawem i odstąpienia od wykonywania czynności i stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia -uniemożliwienia oddalenia się...
Źródło: ochronaforum.eu/viewtopic.php?t=2694


Temat: FATAMORGANA czyli FIKCJA OCHRONY W POLSCE
...zawodowego w tym zakresie ? Czy można nazwać pracownikiem ochrony osobę, która z powodu braku licencji pracownika ochrony, a więc de facto braku kwalifikacji zawodowych, posiada bardzo wąskie uprawnienia, w zasadzie niewiele większe od uprawnień obywatelskich ? Zwrócić tu należy uwagę na fakt, iż ustawodawca nie nałożył żadnych ustawowych wymogów kwalifikacyjnych na osobę nie posiadającą licencji pracownika ochrony, pełniąca obowiązki pracownika ochrony, która w takim przypadku obowiązują wyłącznie przepisy Kodeksu pracy o ile forma zatrudnienia jest umową o prace, a nie umową zlecenia. Czymże zatem różnią się uprawnienia osoby nie posiadającej licencji pracownika ochrony od uprawnień stróża, dozorcy czy jak kto woli portiera ? Portier to osoba pełniąca służbę przy wejściu do jakiejś instytucji, do hotelu itp. 12 Stróż lub dozorca to osoba, która...
Źródło: ochronaforum.eu/viewtopic.php?t=534


Temat: Prawa i obowiązki pracownika ochrony
Prawa i obowiązki pracownika ochrony Ochroniarze nie tylko konwojują pieniądze, chronią VIP-ów, pilnują zakładów pracy, ale też strzegą sklepów, magazynów czy dyskotek. Ich uprawnienia są różne w zależności od rodzaju chronionego obiektu i konieczności posiadania przez nich licencji. Co wolno ochroniarzowi? Jakie ma wobec nas obowiązki? A jakie prawa nam przysługują w czasie kontroli? Pracowników ochrony można podzielić na...
Źródło: ochronaforum.eu/viewtopic.php?t=12