Raz pod wozem, raz na wozie.

Temat: Czy jestesmy gotowi?
...kanały transportu ? NIE ZCh Police i inne firmy o podobnym charakterze tworzą możliwość katastrofy a mieszkańcy winni być powiadomieni z chwila zamieszkania co mają obowiązek robić i gdzie się ewakuować w wypadku awarii obiektów przemysłowych - w której strefie zagrożenia i ewakuacji mieszkają . KTO W SZCZECINIE I POLICACH ZOSTAŁ NA WYPADEK ZAGROŻENIA POWIADOMIONY ŻE TAKIE PLANY SĄ ? TAJNE PRZEZ POUFNE a dlaczego ? PONIEWAŻ OBRONA CYWILNA W POLSCE TO JEST WIELKI WYPAS DLA EMERYTOWANYCH TREPÓW JEST BŁĘDEM PODPORZĄDKOWANIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PREZYDENTOM , NACZELNIKOM - zarządzaniem kryzysowym winni zajmować się fachowcy od ratownictwa a nie politycy - budżet i struktura owego zarządzania winna być wyłączona z gmin -to gminy winny wypełniać zadania i gminy winny respektować opinie w trakcie podejmowania uchwał dotyczące lokalizacji i...
Źródło: wirtualna.warszawa.pl/forum/showthread.php?t=49942