Raz pod wozem, raz na wozie.

Temat: Rodziny herbu Sas
...sam z pochodzenia - szlachcic polski, udzielał komunii świętej według obrządku łacińskiego i kazania miewał w języku polskim. Los ubogiej szlachty pogorszył się po rozbiorach, gdy władze austriackie zlikwidowały dzierżawy królewszczyzn. Potomkowie dzierżawców w niedługim czasie zdeklasowali się. Z czasem, wskutek asymilacji (mieszane małżeństwa), część szlachty zagrodowej pochodzenia nierusińskiego przeszła na obrządek grecko-katolicki i zaczęła używać w życiu potocznym języka ruskiego, a polscy księża obrządku grecko-katolickiego byli stopniowo usuwani z szeregów kleru. W czasach zaborów, Austriacy zapisywali tę szlachtę do wykazów narodowości rusińskiej. Niektórzy księża rusińscy celowo w metrykach opuszczali przydomki szlacheckie i przekręcali nazwiska. W ten sposób, niejedna rodzina ‟zagubiła” swoje z polska...
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=764Temat: SPORU O CERKWIE GRECKOKATOLICKIE CD...
...rzymskokatolickiego (rzymsko-katolickiego), chociaż tak się powszechnie używa i takiej nazwy się używa. Jest tylko Kościół Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej obrządek łaciński. Natomiast są parafie rzymskokatolickie, bo do UW zgłasza je miejscowy ordynariusz. Gdy chodzi o nasz Kościół, to oficjalna nazwa zgłoszona przez Nuncjusza, jako przedstawiciela Stolicy Apostolskiej, brzmi: Kościół Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej obrządek grecko-katolicki (bizantyjsko-ukraiński). Nuncjusz w swoim piśmie do Metropolity Sawy wyjaśniał przed kilkoma laty, że gdy jest mowa o obrządku, to oznacza on nie tylko sferę liturgiczną, ale także strukturalną i organizacyjną. Jednym słowem obrządek = Kościół. Była to odpowiedź Nuncjusza na pytanie prawosławnego Metropolity dotyczące osobowości prawej KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO OBRZĄDKU BIZANTYJSKIEGO!!!...
Źródło: forum.cerkiew.net.pl/viewtopic.php?t=143