Raz pod wozem, raz na wozie.

Temat: Koło matematyczne w SP
...różne zadania geometryczne oraz egzotyczne łamigłówki (sudoku); EWALUACJA PROJEKTU Aby przekonać się, czy zrealizowane zostały cele wychowawcze i edukacyjne, oraz w jakim stopniu uczniowie opanowali wymagane umiejętności konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. W procesie ewaluacji mogą zostać wykorzystane następujące narzędzia: - ocena słowna, - samoocena ucznia, - testy, sprawdziany, karty pracy, konkursy, - ankiety, - obserwacja pedagogiczna nauczyciela, - test sprawdzający opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności w zakresie edukacji matematycznej, - rozmowy z dziećmi. Realizacja programu powinna przynieść następujące korzyści dla ucznia: • powinna wyposażyć dzieci w dodatkową wiedzę i umiejętności, którą wykorzysta na zajęciach lekcyjnych, konkursach, • dzieci powinny uzyskiwać wyższe oceny, • dzieci...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=149738