Raz pod wozem, raz na wozie.

Temat: apteczka
...sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. Ilość i usytuowanie apteczek powinny umożliwić szybki i łatwy do nich dostęp. Obsługa apteczek na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy i przy apteczkach powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy osób wyznaczonych do obsługi apteczek i przeszkolonych do udzielania I pomocy. Miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą i łatwo dostępne. PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY * rękawiczki gumowe (2,3 pary o różnych rozmiarach – zawsze zakładamy udzielając pierwszej pomocy ofiarom wypadków), * maseczka do sztucznego oddychania metodą usta – usta, * nożyczki, *...
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=13Temat: Kwalifikacje do prowadzenia kursów pierwszej pomocy
aby omawiać zagadnienia I pomocy w ramach szkolenia okresowego bhp wystarczy być inspektorem bhp i w technikum czy na studiach mieć zaliczoną tą tematykę. Natomiast aby szkolić pracowników wyznaczonych do obsługi apteczek (są to dwa różne szkolenia) trzeba mieć szersze uprawnienia (np. ratownika medycznego)
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=1622


Temat: apteczka
...na Pana prośbę wyrażona w piśmie z dnia 15.11 br uprzejmie informuję, że zakres szkolenia dotyczący udzielania pierwszej pomocy jakim objęci są pracownicy w ramach szkolenia wstępnego i okresowego pracowników z przepisów bhp obowiązujących na ich stanowiskach pracy jest niewystarczający do wypełnienia obowiązków wynikających z §44 pkt 3 Rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1977r w sprawie ogólnych przepisów bhp. Do obsługi apteczek i udzielania pierwszej pomocy powinna być wyznaczona osoba posiadająca wiedzę teoretyczną i praktyczną umiejętność udzielenia stosownej do sytuacji pomocy potrzebującemu jej pracownikowi. Przeszkolenie wyznaczonych do udzielania pomocy przedmedycznej pracowników poza wprowadzeniem ogólnym i omówieniem ewentualnych możliwych zdarzeń wymagających jej udzielenia powinno być ukierunkowane na nabycie...
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=13