Raz pod wozem, raz na wozie.

Temat: Nowa korporacja taxi w Pile: RED TAXI - sytuacja na rynku
..."Lalki" B. Prusa? Tam co chwila było o wekslach. "Co to jest weksel i jakie rodzaje weksli wyróżniamy? Weksel to dokument sporządzony w formie ustalonej przez prawo, zawiera zobowiązanie do zapłaty w określonym terminie. Weksel własny – osoba wskazana na wekslu, która ma zapłacić, jest jednocześnie wystawcą weksla. Jeżeli osoba wskazana na wekslu, która ma zapłacić nie jest wystawcą weksla tylko inna osoba to jest weksel ciągniony." Źródło: http://prace.sciaga.pl/15316.html Więcej: Google - Co to jest weksel
Źródło: forum.pila.pl/viewtopic.php?t=1425