Raz pod wozem, raz na wozie.

Temat: Triduum 2009 - u Was
a do tego jak na złość co chwilę był problem z nagłośnieniem bezprzewodowym Ja to nie wiem wszędzie coś mikrofony szwankowały w tym roku Wielki Czwartek i Wielki Piątek uczestniczyłam w Mszy po staremu więc się nie wypowiem co było na NOMie. W każdym razie wreszcie stała się dla mnie jasna cisza gdy czyta się wezwania Modlitwy Wiernych w Wielki Piątek i w połowie między pierwszą a drugą częścią zapada cisza taka sztuczna. Zawsze mnie to intrygowało. Teraz już wiem że dawniej się w tym miejscu klękało. Wielka Sobota: - ks. bp. Długosz - o dziwo był prawdziwy paschał i to z dobrą datą - mój mały sukces w dziedzinie piękna liturgii, bo w tym roku nic nie robiłam żeby taki był Ale niestety tu zaczęły się problemy. Nikt nie sprawdził czy...
Źródło: oltarz.pl/forum/viewtopic.php?t=3484Temat: Jak nieść ampułki gdy służy się samemu?
wiridiana, podobnie czarne nie jest bia?e, przeciez to oczywiste ?e sa to inne cz??ci, nikt nie ka?e w czasie Modlitwy Wiernych chodzic z kielichem. Je?eli przeczytasz wezwania Modlitwy Wiernych mo?esz spokojnie zaj?? si? przygotowaniem procesji eucharystycznej, powtarzam przygotowaniem, a nie zaczynac procesj
Źródło: oltarz.pl/forum/viewtopic.php?t=1589


Temat: Co chciałby? zmienić?
Zgadzam się z Julianem, faktycznie potrzeba w parafiach psałterzystów i kantorów, którzy po odpowiednim przeszkoleniu wykonywaliby spiewy międzylekcyjne, czy w czasie większych uroczysto?ci mogliby ?piewać wezwania modlitwy wiernych. Faktycznie w większo?ci przypadków psalm ?piewa organista, co godzi w pewien duch Liturgii, bo przecież Psalm jest Słowem lirycznym Boga, któremu należy się taka sama cze?ć jak czytaniom biblijnym. Dlatego powinno się rownież wykonywać go z tymi samymi zasadami. A więc przez jedn? osobę i z odpowiedniego miejsca - ambony. Niestety co do tego różnie jest, zdarza się czasem, że psalm ?piewa nawet 10 osób . A co...
Źródło: lsorzeszow.fc.pl/viewtopic.php?t=32


Temat: Lady Of Night
...z Tatr, urodzi?abym si? i zosta?a w Zakopanem Z [shadow=red]LSO[/shadow] nie jestem zwi?zana bezpo?rednio - mam fajnych przyjaci?? i koleg?w w?r?d ministrant?w, lektor?w i ceremoniarzy. Przy O?tarzu mo?na te? spotka? mojego w/w brata Damiana i kogo? w rodzaju szwagra? - kleryka ?ukasza Jestem prezesem [shadow=red]KSM-u - Katolickiego Stowarzyszenia M?odzie?y[/shadow]. Podczas mszy obstawianych przez nasz? Za?og? chodz? w Procesji z Darami lub czytam Wezwania Modlitwy Wiernych Od czasu do czasu ?piewam w m?odzie?owej scholi parafialnej - raczej w tle, ale zdarza mi si? jaki? psalm Pozdrawiam serdecznie i jak kto? ma jakie? pytania - dawajcie
Źródło: oltarz.pl/forum/viewtopic.php?t=977


Temat: "Uwolnienie" Mszy św. w rycie przedsoborowym
http://info.wiara.pl/index.php?grupa=4&art=1202229049 Nowe sformu?owanie modlitwy wiernych w liturgii Wielkiego Pi?tku wed?ug przedsoborowego Msza?u Rzymskiego BP KEP/J W nawi?zaniu do Motu Proprio Summorum Pontificium w sprawie mo?liwo?ci u?ywania ostatniego przedsoborowego wydania Msza?u Rzymskiego (z 1962 r.) Ojciec ?wi?ty Benedykt XVI zaaprobowa? now? wersj? wezwania modlitwy wiernych w liturgii Wielkiego Pi?tku wed?ug tego? Msza?u. To nowe wezwanie winno by? u?ywane pocz?wszy od najbli?szego Wielkiego Pi?tku przez tych, kt?rzy b?d? - zgodnie z zasadami okre?lonymi w wy?ej wspomnianym dokumencie - celebrowa? t? liturgi? wed?ug Msza?u z 1962 r. Nowa formu?a modlitwy: Oremus et pro Iudaeis Ut Deus et Dominus noster illuminet corda eorum, ut agnoscant Iesum Christum salvatorem omnium hominum. Oremus. Flectamus...
Źródło: oltarz.pl/forum/viewtopic.php?t=1933


Temat: Co myślicie na temat dziewczyn w LSO?
Cze?? wszystkim Jestem tu nowa, nie czyta?am ca?ego tematu, ale postanowi?am si? wypowiedzie?. W mojej parafii w LSO mog? by? tylko ch?opcy/m??czy?ni. Moim zdaniem to dobrze. Nic kobiecie do kap?a?stwa. Nie mam jednak nic przeciwko temu, aby dziewczyny/kobiety anga?owa?y si? we Msz? ?wi?t? w inny spos?b - na przyk?ad czytaj?c wezwania modlitwy wiernych, id?c w procesji z darami, ?piewaj?c psalm czy czyta? pierwsze czytanie... Przy naszej parafii od niedawna dzia?a KSM - Katolickie Stowarzyszenie M?odzie?y - we wrze?niu powinni?my by? ju? zarejestrowani w Kurii Wi?kszo?? ch?opak?w to w?a?nie lektorzy lub ceremoniarze. Wk?ad dziewczyn w Eucharysti? to w?a?nie to, co wy?ej napisa?am - procesja z darami, psalmy, czytanie i modlitwa wiernych. Moim zdaniem - tyle wystarczy....
Źródło: oltarz.pl/forum/viewtopic.php?t=155